เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล โดย พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ ร่วมกับ ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ และสมาชิกมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน ให้แก่ภิกษุสงฆ์ ณ ที่ทำการ สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ถนนรัตนาธิเบศร์ และได้ร่วมกันตั้งจิตอุทิศส่วนกุศล ให้แก่อาจารย์ใหญ่ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง ที่ได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นับเป็นเวลา 1 ปีพอดี ณ โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรำลึกถึงคุณของอาจารย์ใหญ่ ที่ได้นำวิชาพลังจักรวาลมาเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วโลก และปัจจุบันนี้ยังได้เผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่