ทำบุญประจำปี อุทิศแก่อาจารย์ใหญ่ และพิธีไหว้ครู

0


ภาพข่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553 ทางมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล โดย พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ และสมาชิกพลังจักรวาล ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน ให้แก่ภิกษุสงฆ์ ณ ที่ทำการสำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ถนนรัตนาธิเบศร์ และได้ร่วมกันตั้งจิตอุทิศส่วนกุศล ให้แก่อาจารย์ใหญ่ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง ที่ได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความระลึกถึง และความเคารพแก่อาจารย์ใหญ่ ณ โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และรำลึกถึงคุณของอาจารย์ใหญ่ ที่ได้นำวิชาพลังจักรวาลมาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และยังได้เผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน

นอกจากนี้ พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่า การทำบุญได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และจะกระทำเช่นปีนี้ตลอดไปทุกๆปี ในเดือนเมษายน สำหรับครั้งต่อไปจะเป็น

    วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00น.ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกๆท่านมาร่วมทำบุญและร่วมพิธีไหว้ครู

หลังเสร็จพิธี ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันด้วยครับ

ข่าว ทำบุญครบ 1 ปี ที่อาจารย์ใหญ่จากไป

0


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล โดย พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ ร่วมกับ ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ และสมาชิกมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน ให้แก่ภิกษุสงฆ์ ณ ที่ทำการ สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ถนนรัตนาธิเบศร์ และได้ร่วมกันตั้งจิตอุทิศส่วนกุศล ให้แก่อาจารย์ใหญ่ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง ที่ได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นับเป็นเวลา 1 ปีพอดี ณ โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรำลึกถึงคุณของอาจารย์ใหญ่ ที่ได้นำวิชาพลังจักรวาลมาเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วโลก และปัจจุบันนี้ยังได้เผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่

Go to Top